Časté dotazy

Chceme ušetřit za odebírané služby. Co máme udělat?

Kontaktujte nás. My vás navštívíme a na základě vámi předaných informací o stávajícím stavu vám zpracujeme návrh řešení úspor.

Chtěli bychom optimalizovat telekomunikace, ale máme ještě závazky u stávajícího poskytovatele. Co máme dělat?

Kontaktujte nás. Prostudujeme smluvní dokumentaci a závazky. Na základě výsledku domluvíme další kroky. Postaráme se o to, aby se vaše stávající závazky vůči operátorovi nečinností sami neprodloužili a to navíc za nevýhodných podmínek.

Preferujete služby od nějakého dodavatele?

Návrhy řešení potřeb posuzujeme vždy jednotlivě a preferujeme to řešení, které je nejlepší pro vaši organizaci.

Máme několik nabídek na telekomunikační služby a nevíme která je nejlepší. Co máme dělat?

Kontaktujte nás. Provedeme detailní porovnání nabídek přímo pro provoz vaší společnosti. Při vyhodnocení posuzujeme nejen cenu, ale i poprodejní péči, smlouvy, garanci služeb, užitek doplňkových služeb, rizika změny podmínek, penále, …